Arkiv för avdelningen ‘Cirkulation 6/09’


Sida 1 av 212

Kommunerna missnöjda med vattenlabben

Kommunerna är fortfarande inte nöjda med de externa vattenlaboratoriernas service. De stora labbkedjorna verkar ha svårt att leva upp till de kommunala kundernas förväntningar. Transporter, rapportering, ... Läs mer

Myggor är ett växande problem på reningsverk

Många reningsverk har problem med myggor och spindlar. Ett stort arbetsmiljöproblem som kan växa. I en undersökning som publicerades år 2006 uppgav 58 procent av ... Läs mer

Kretslopp Hammarö lösning med problem

Ett ekologiskt hållbart lokalt krets­lopp för avlopp och organiskt hushållsavfall från spridda bostads­områden, det är vad skärgårdskommunen i norra Vänern ska uppnå genom sitt ... Läs mer

Reparationer pågår i Bolmentunneln

Sedan slutet av april i år är det avbrott i vattenleveransen genom den åtta mil långa Bolmentun­neln som förser större delen av västra Skåne ... Läs mer

Cirkulation frågar: ”Är våra vattenverk förberedda för den här kvalitetsförändringen?”

Under flera år har det erbjudits inspirationsdagar för dricksvattensäkerhet med risk- och sårbarhetsanalyser. Länsstyrelserna håller i dagarna med hjälp av en samfinansiering från Livsmedelsverket. Robert Jönsson, hydrogeolog ... Läs mer

Sida 1 av 212

Annonser

Mer om vatten & avlopp