Arkiv för avdelningen ‘Notiser’


Ökad användning av slam på åkermark i Stockholm

2009 användes 20 procent av avloppsslammet i Stockholms län för gödsling på produktiv åkermark. Länsstyrelsen i Stockholm konstaterar att det är en ökning från bottennoteringen ... Läs mer

Inget underlag för ersättning i Östersund

Östersundsborna kan inte få någon ersättning för de problem som parasiten i dricksvattnet orsakat. Det är vad Östersunds kommuns egen utredning om ersättningsfrågan kommer fram ... Läs mer

Ny reningslösning

En forskargrupp vid universitetet i Stellenbosch i Sydafrika har tagit fram ett vattenfilter som kan förändra levnadsvillkoren för miljoner människor i världen. Nu testas uppfinningen ... Läs mer

Stopp för arsenik

EU ger inte längre Italien tillstånd att använda dricksvatten med för höga halter arsenik. Det gjorde att över en halv miljon personer och 128 kommuner i ... Läs mer

Nya riktlinjer klara

Känn ditt råvatten och känn ditt vattenverk! Det är grunden i de nya rekommendationerna om hur man förhindrar att parasiter i dricksvatten vållar utbrott av ... Läs mer

Annonser

Mer om vatten & avlopp