Arkiv för avdelningen ‘Notiser’


Folkomröstning om privatiserat vatten i Italien

Igår och idag folkomröstar Italien om kärnkraft, likhet inför lagen och privatisering av dricksvatten. Vattenfrågan gäller en ny lag som tvingar kommuner att öppna för ... Läs mer

Sjöbo fortsätter med eget

Sjöbo kommun i Skåne lutar åt att fortsätta med egna grundvattentäkter, istället för att anslutas till Sydvatten. En arbetsgrupp inom tekniska nämnden har utrett frågan ... Läs mer

SMHI arbetar med Crypto-utredningen

SMHI, Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut, har besökt Skellefteå för att på plats se Skellefteälven och Klintforsån inför deras beräkningar av strömningsförhållanden och spädningseffekter för ... Läs mer

Irakier utbildas inom VA

Idag på morgonen får ett tjugotal Irakiska myndighetspersoner diplom för en kurs i hållbar vattenhantering ur Sveriges handelsminister Ewa Björlings hand. Utbildningen har hållts för ... Läs mer

Jordbrukets vattenförsörjning förändras globalt

En ny rapport från FNs mat- och jordbruksorganisation FAO varnar för att klimatförändringen kommer att ha en betydande påverkan på vattentillgången för livsmedelsproduktionen de kommande ... Läs mer

Annonser

Mer om vatten & avlopp