Arkiv för avdelningen ‘Notiser’


Upphandling av vattenverk görs om

Söderköpings kommun får lov att göra om upphandlingen av vattenverk i Västra Husby. Detta sedan Björks Rostfria AB överklagat anbudsförfarandet till Förvaltningsrätten i Linköping, och ... Läs mer

Cryptosporidie-sjukan i Skellefteå växer i omfattning

UPPDATERAD kl 16.08 1 500 personer i Skellefteå har angett att de är eller har varit magsjuka sedan den 1 april. Detta enligt den webbenkät som ... Läs mer

Eslöv in i VA Syd

UPPDATERAD kl.12.50 Eslövs kommun arbetar för att kommunens VA-verksamhet ska bli en del av VA Syd från och med 2012. Det inriktningsbeslutet tog kommunfullmäktige i Eslöv igår ... Läs mer

Webbenkät i kartläggningen av smitta i Skellefteå

På Skellefteå lasarett vårdas för närvarande 12 personer med magsjukesymptom. - Vårdplatssituationen är ansträngd men det finns enstaka lediga vårdplatser finns att tillgå, säger Ulf Oscarson, ... Läs mer

Spår av maskindiskmedel i brittiskt dricksvatten

Kemikalier från maskindiskmedel har uppmätts i dricksvatten i Storbritannien. Halterna jämförs med Australiens rekommenderade nivåer för återanvänt avloppsvatten, och överstiger då gränsvärdena tiofalt. Det visar ... Läs mer

Annonser

Mer om vatten & avlopp