Artiklar märkta ‘Cryptosporidium’


Sida 1 av 1112345...10...Sista »

Nationell strategi mot Cryptosporidiumsmitta

Nu  finns en nationell strategi som ska minska risken för att människor ska smittas av parasiten Cryptosporidium. Det är Jordbruksverket, Livsmedelsverket, Folkhälsomyndigheten, Socialstyrelsen och Statens veterinärmedicinska ... Läs mer

Från branschen: ”Risk att överskatta E. coli som indikator för Cryptosporidium”

Indikatorn E. coli är ett vanligt och förhållandevis billigt mått på fekal förorening. Analyser av Cryptospo­ridium är mer kostsamma, varför man ibland skattar risken för ... Läs mer

Cryptosporidiumrättegång avslutad – dom 6 februari

Som sista vittne hördes idag Svenskt Vattens dricksvattenexpert Gullvy Hedenberg i den unika rättegången i Östersunds tingsrätt, där kommunen står åtalad för följderna av när ... Läs mer

Östersunds beredskap 2010 ifrågasätts

I Cryptosporidiumrättegången i Östersund ägnades torsdagen åt vittnesmål från vattenexperter. Norske konsulten Christian Ræstad var kallad av åklagaren och fick inleda med att berätta om ... Läs mer

VA-cheferna i Östersund var ovetande om parasithot

Östersunds tidigare VA-chef Magnus Rosenberg hade inte hört talas om Cryptosporidium innan utbrottet i Östersund senhösten 2010. – För mig var det en nytt begrepp när ... Läs mer

Sida 1 av 1112345...10...Sista »

Annonser

Mer om vatten & avlopp