Stor svensk satsning inför Weftec

Publicerat 2012-06-18 12:31

PUBLICERAT 2012-06-13
På höstens Weftec-konferens i New Orleans, USA, kommer det för första gången att finnas en svensk paviljong. Det är Exportrådet som samordnar den svenska representationen.?– Satsningen på grön infrastruktur och vattenrening är en del i en långsiktig satsning på miljöteknik, och ingår i det fyraåriga uppdrag som Näringsdepartementet har lagt på Exportrådet inom ramen för Swedish American Green Alliance, säger Vivanne Gillman på Exportrådets New York-kontor till Cirkulation.
Svenska VA-företag inbjuds nu till att delta i evenemanget som kallas för världens största VA-tekniska konferens med över 18 000 deltagare.

– Exportrådet hjälper Svenska företag att växa internationellt, och genom Weftec har vi möjlighet att skapa en plattform för svenska företag inom vatten och vattenrening på den amerikanska marknaden, säger Vivianne Gillman.
Hon berättar om två anledningar till satsningen på Weftec.

– Den första anledningen är att vi i vår analys av den amerikanska marknaden för miljöteknik identifierat området vattenrening som ett av de områden där den svenska kompetensen matchar väl med det stora behov som finns i USA. USA har en åldrande infrastruktur med många anläggningar i behov av förbättringar, reparation eller utbyte. Detta förväntas generera investeringar på över 1 000 miljarder dollar under de kommande 20 åren. Med över 50 års samlad erfarenhet och många företag med spjutspetskompetens ser vi att detta innebär affärsmöjligheter för svenska företag.
Den andra anledningen är att Weftec är en utmärkt arena för svenska företag att träffa amerikanska branschaktörer, säger Vivianne Gillman.
Enligt Exportrådet så har svenska företag redan börjat höra av sig om att finnas med i den svenska paviljongen.
Weftec hålls 29 september – 3 oktober 2012 i New Orleans. (EW)

Bokmärk och dela Skriv ut

Det finns inga kommentarer till “Stor svensk satsning inför Weftec”

Lämna en kommentar

Annonser

Mer om vatten & avlopp