Gästrike Vatten måste fylla på grundvattnet

Publicerat 2012-06-18 12:33

PUBLICERAT 2012-06-13
Gästrike Vatten prövar nu konstgjord infiltration för att komma tillrätta med de problem man haft med låga grundvattennivåer i Valboåsen, kommunens råvattentäkt.
Gästrike Vatten gick redan i mitten av maj ut med en uppmaning till Gävleborna om återhållsamhet med vattenkonsumtionen. Låg nederbörd under hela senaste året har inneburit att vattenmagasinen har haft en mycket låg nivå.
Nu testas konstgjord infiltration med vatten från Gavleån för att fylla på vattentillgången i Valboåsen, det naturliga grundvattnet i åsen består delvis av inducerat vatten från Gavleån, som tränger in genom å-banken.
Försöken ska komma igång under nästa vecka. De senaste veckornas regnande i kombination med att förbrukningen sjunkit 3-4 procent, har bidragit till att vattennivån i åsen återhämtat sig något. (EW)

Bokmärk och dela Skriv ut

Det finns inga kommentarer till “Gästrike Vatten måste fylla på grundvattnet”

Lämna en kommentar

Annonser

Mer om vatten & avlopp