Gävle och Sandviken i regional vattensamverkan

Publicerat 2012-04-02 11:51

Gävle Energi, Sandviken Energi Vatten, Gästrike Vatten och Swedegas startar nu en förstudie för att klarlägga vilka möjligheter det finns för en gemensam försörjningsstrategi mellan Gävle och Sandviken.
- Då det gäller att säkra vattenförsörjningen för framtidens generation och ta miljöansvar med ständigt ökade utsläppskrav, är det viktigt att lyfta blicken och ta fram långsiktiga strategier för regionen, säger Mats Rostö, vd Gästrike Vatten i ett pressmeddelande.

Förstudien, som beräknas vara klar sommaren 2012, ska omfatta infrastruktur mellan städerna. De system som kan komma att sammanbindas är fjärrvärme, gas, vatten och avlopp. Resultatet av studien ska belysa tekniska, ekonomiska och miljömässiga aspekter.
- Vi söker kontinuerligt kostnadseffektiva lösningar så att vi kan erbjuda våra kunder konkurrenskraftiga produkter med hög kvalitet, säger Alfons Kubulenso, vd Sandviken Energi Vatten AB.

Särskilt önskar parterna utveckla samordningseffekter vid gemensamma investeringar för de olika nyttigheterna.
- Det finns en framtida potential i att bygga en intelligent infrastruktur där en terminal i Gävleregionen och distributionsnät för gas får ytterligare synergier med till exempel investeringar vi gör på västkusten, säger Lars Gustafsson, vd Swedegas. (EW)

Bokmärk och dela Skriv ut

Det finns inga kommentarer till “Gävle och Sandviken i regional vattensamverkan”

Lämna en kommentar

Annonser

Mer om vatten & avlopp