Havs- och vattenmyndigheten vill skapa riksintressanta vattenanläggningar

Publicerat 2012-02-13 10:32

Havs- och vattenmyndigheten vill få in förslag på vilka områden för dricksvattenanläggningar i landet som bör klassas som riksintressen.

- I ett första skede är vi mest intresserade av att länsstyrelserna föreslår vilka områden med befintliga anläggningar som behöver klassas som riksintressen. I vårt fortsatta arbete kommer vi också att titta på vilka områden för anläggningarna som behöver skyddas med hänsyn till framtida behov, säger Margareta Lundin Unger, utredare vid Havs- och vattenmyndigheten.

Det finns många riksintressen i Sverige men hittills är det bara Bolmentunneln som förser 800 000 skåningar med dricksvatten som blivit klassat som riksintresse.

I den remiss som nu går ut finns förslag på vilka kriterier som ska gälla för att klassa ett område som riksintresse för vattenförsörjningen. Enligt Havs- och vattenmyndigheten bör anläggningen försörja eller komma att försörja åtminstone 50 000 –” 75 000 personer.

Verksamhet i områden av riksintresse ska enligt miljöbalkens förarbeten:
–Vara av nationell betydelse.
-Behövas för viktiga eller nödvändiga funktioner i samhället.
-Behövas för landets eller landsdels behov av viss produktion.

- Fler anläggningar för vattenförsörjning borde skyddas. Visserligen har Sverige generellt sett god kvalitet på dricksvatten men vi möter ju redan nu problem som t ex i Östersund och Skellefteå. Genom att riksintresseklassa dricksvattenanläggningar får vi ett stärkt skydd vid kommunernas planeringarbete och minskar risken för att vattenförsörjningen får stå tillbaka för andra intressen, säger Margareta Lundin Unger, utredare vid Havs- och vattenmyndigheten.

Havs- och vattenmyndigheten kommer besluta om riksintresse för anläggningar för vattenförsörjning under 2012 och 2013.

Bokmärk och dela Skriv ut

Annonser

Mer om vatten & avlopp