Regeringen ogillar Naturvårdsverkets slamförslag

Publicerat 2012-01-26 13:32

Regeringen ogillar Naturvårdsverkets förslag till ny slamförordning. Regeringen kommer inte att gå vidare med Naturvårdsverkets förslag om slamförordning. Det uppger Svenskt Vatten.

Det var vid Svenskt Vattens senaste möte med Miljödepartementet som departementet informerade om att regeringen inte kommer att besluta om en slamförordningen enligt Naturvårdsverkets förslag. Det uppger Svenskt Vatten.
Enligt Svenskt Vatten meddelade Miljödepartementet också att de under våren har för avsikt att återkomma till Naturvårdsverket med ett nytt regeringsuppdrag. Svenskt Vatten bedömer att detta troligen kommer att innebära en försening av den nya slamförordningen på två till tre år.

Naturvårdsverket fick under 2008 i uppdrag av regeringen att revidera rapporten 5214 från år 2002, Aktionsplan för återföring av fosfor ur avlopp, i syfte att öka återanvändningen av fosfor. I uppdraget ingick att utifrån dagens kunskapsläge analysera olika behandlingsmetoder för att återföra fosfor. Analysen omfattade kostnader, energi, transporter och klimatpåverkan. (EW)

Bokmärk och dela Skriv ut

Det finns inga kommentarer till “Regeringen ogillar Naturvårdsverkets slamförslag”

Lämna en kommentar

Annonser

Mer om vatten & avlopp