Sök
VA-aktuellt

Helikopter söker nytt grundvatten på Öland

Öland Nu ska SGU leta efter nya grundvattentillgångar på Öland med hjälp av flygmätningar. Mätningarna beräknas att komma igång i höst. Läs mer

VA-aktuellt

Karlshamn lättar förbudet - jätteläcka funnen

Ledningsnät En jätteläcka nära hamnen i Karlshamn var orsaken till det stora vattensvinnet som ledde till ett tillfälligt bevattningsförbud i kommunen. ... Läs mer

VA-aktuellt

Vattenbesparing: trycket kan sänkas på Gotland

Gotland Region Gotland överväger nu att sänka trycket i vattenledningsnätet, för att spara på vatten. ... Läs mer

VA-aktuellt

Karolina Skog ny miljöminister

Regeringsombildning Karolina Skog (MP) blir miljöminister i Stefan Löfvens nyombildade regering. ... Läs mer

VA-aktuellt

Stora mängder vatten försvinner i Karlshamn

Ledningsnät Vattenförbrukningen i Karlshamn är misstänkt hög. Kommunen införde bevattningsförbud tisdagen 24 maj, ett av problemen kan vara en större läcka som inte kunnat ... Läs mer

VA-aktuellt

Vattenverk utslagna av åska

Häftigt regn Häftiga regnväder gav en hel del jobb för VA-personal i Västsverige under tisdagsdygnet. Översvämningar i Karlstad och tillfälligt stopp i två vattenverk i Mellerud är en del ... Läs mer

VA-aktuellt

Bevattningsförbud även i Karlshamn

Bevattningsförbud Nu sällar sig även Karlshamn till de kommuner i sydöstra Sverige som inför bevattningsförbud för att klara dricksvattenproduktionen. ... Läs mer

Annons:
VA-mässan 2016
VA-aktuellt

Försvaret ökar Vätternskjutningarna

Vättern Försvarsmakten får tillstånd att utöka skjutningarna över Vättern, en av landets större dricksvattentäkter. ... Läs mer

VA-aktuellt

Kväve- och fosforutsläppen från reningsverk minskar

Vattenmiljö De största totalutsläppen av kväve och fosfor till sjöar och vattendrag, vidare till havet, kommer fortfarande från jordbruk och skogsbruk. Utsläppen från reningsverk och ... Läs mer

VA-aktuellt

Svårt informera turister om vattenbristen

Öland Turistnäringen på Öland förbereder en informationskampanj om vattenläget på ön, riktad till alla sommargäster. ... Läs mer

VA-aktuellt

Bygget av Kungälvs nya vattenverk startar

Vattenverk Kungälvs kommuns nya vattenverk är på gång. Det nya vattenverket innebär en övergång till ytvatten från konstgjord infiltration och en ambitiös process med ... Läs mer

VA-aktuellt

Östersjöns djupbottnar tömda på fosfor

Östersjön Övergödningen av Östersjön till följd av utsläpp av näringsämnen har länge ansetts förvärras av att bottensedimenten läcker ut fosfor till vattenmassan. Nu visar forskare från ... Läs mer

VA-aktuellt

Brunnsägare uppmärksammas på tungmetaller

Linköping Nu gör Linköpings kommun en stor satsning för att ta få fastighetsägare att ha bättre kontroll på enskilda brunnar. I Linköpingsområdet finns en del av de områden som Sveriges ... Läs mer

VA-aktuellt

Havs- och vattenmiljöprojekt äntligen sökbara

Vattenmiljö Nu ska det bli enklare att hitta vilka vattenmiljöprojekt som pågår i Sverige. Havs- och vattenmyndigheten, Hav, har samlat information som finansierats från havs- och ... Läs mer

VA-aktuellt

EIB ger rekordlån till Londons avloppsbräddning

London Europeiska Investeringsbanken, EIB, har beviljat ett lån på 700 miljoner pund (motsvarande cirka 8,2 miljarder kronor) till Thames Tideway Tunnel, Londons stora planerade ... Läs mer

Annons:
Sky-Bluepeak